Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer
Lovers

De Kiem

De Kiem

De Groene IJsselvallei

Wonen en werken in 1830. Voor de industrialisatie. Noeste handarbeid, leven met de seizoenen en datgene wat het land en de veestapel ons brengt. Met respect voor de natuur en de wereld om ons heen. Door te leven naar het voorbeeld van onze voorouders worden ons sleutels aangereikt voor de toekomst. Een plaats voor toeristen, geschiedenisliefhebbers, consumenten die eerlijke voeding belangrijk vinden, onderzoekers, studenten, scholieren, arbeidsintegratie en nieuwsgierigen.

De Groene IJsselvallei

De Groene IJsselvallei

Aquaponics

Het plan van dit team: het opschalen van Aquaponics naar een duurzaam agrarisch bedrijf. De afgelopen jaren heeft het team van Bauke Hegeman op kleine schaal het concept Aquaponics (aqua- en hydrocultuur gecombineerd) ontwikkeld. In een prototype kas draait nu al vier jaar een Ap-systeem. De kennis en ervaring die is opgedaan willen zij met deze mogelijkheid opschalen naar een renderend agrarisch bedrijf; in harmonie met de natuur en omgeving. De focus zal liggen op Aquaponics met daar omheen boslandbouw (agroforestry) gecombineerd met permacultuur. Belangrijke speerpunten zijn: etalagefunctie, innovatie, duurzaam, biodiversiteit en zelf opwekken van energie. Het bedrijf zal tevens samenwerking zoeken met natuurorganisatie(s) dagbesteding bieden aan zorgbehoevenden en stage plaatsen bieden aan groene opleidingen. “Act locally, think globally is ons motto.”

Aquaponics

Aquaponics
Downloads

Ik wil meer weten over:

VAB-athon Achtergrond