Over Buitenkansen

Buitenkansen is een experiment van de provincie Overijssel. Wij zijn op zoek gegaan naar initiatiefnemer(s) die een vernieuwende invulling willen geven aan de leegstaande boerderij aan de Spijkerweg 1 in Stegeren; De Buitenkans Stegeren.

Deze vraag stond niet op zichzelf, want deze boerderij staat symbool voor de vele leegstaande boerderijen in het buitengebied. Tussen nu en 2030 verdwijnen 3000 van de huidige 9000 agrarische bedrijven in Overijssel. Dat komt overeen met 4 miljoen vierkante meter agrarische bedrijfsruimte. De leegstand komt niet ten goede aan de kwaliteit van het buitengebied en sluit niet aan bij de wens voor een vitaal een leefbaar buitengebied in Overijssel. Het is een ontwikkeling die niet lijkt te keren en die vraagt om een nieuwe, onalledaagse invulling. Daarom zijn we gestart met het experiment ‘Buitenkansen’. Spijkerweg 1 in Stegeren staat op een prachtige plek en is zo’n buitenkans. Hiervoor zochten we een initiatiefnemer met een vernieuwend idee voor deze leegstaande plek. Een idee dat anders is dan gebruikelijk en dus van de gebaande paden afwijkt. Hiervoor geven wij ruimte: namelijk twee jaar de sleutel van de boerderij om jouw idee te realiseren, en flexibiliteit in regelgeving!

Vernieuwende bestemmingen zijn vaak (net) niet passend binnen de huidige wet- en regelgeving. Daardoor kan het plan niet worden uitgevoerd en blijft de leegstand bestaan of neemt toe. Voor deze vernieuwende bestemmingen bieden we nu wél de ruimte.

VAB-athon
Het experiment om een nieuwe invulling voor Spijkerweg 1 te vinden is gestart op 9 en 10 maart 2017 met een VAB-athon: een ideeënmarathon waar in teams vernieuwende concepten voor leegstaande boerderijen, waaronder Spijkerweg 1 in Stegeren, ontwikkeld worden. De winnaars van de VAB-athon zijn doorgegaan naar de finale.

Wildcard
Een wildcard bood een extra plek in de finale. De jury heeft bepaald welke ingezonden concepten alsnog mochten deelnemen aan de finale.

Publiekstemming & Finaledag
Gedurende de twee jaar dat de winnaar de beschikking heeft over de boerderij zal de provincie Overijssel op afgesproken momenten meekijken bij het realiseren van hun droom, om zo te weten te komen tegen welke belemmeringen en knelpunten de winnaar aanloopt bij de herontwikkeling van de boerderij. Waar mogelijk bieden we ruimte. Dit is input voor nieuw beleid, regels en instrumenten. Zo wil de provincie met initiatiefnemers het buitengebied vitaal en leefbaar houden.

De winnaar heeft voor twee jaar de beschikking over de leegstaande boerderij Spijkerweg 1 in Stegeren. Na het winnen van de finale hebben de winnaar en de Provincie Overijssel een overeenkomst gesloten waarin afspraken staan hoe de winnaar met de boerderij om moet gaan. Na het sluiten van de overeenkomst kon de winnaar met het realiseren van hun plan. Hierbij krijgen zij begeleiding.

De boerderij omvat het erf en de opstallen. Bij het onderdeel achtergrondinformatie vind je daar meer informatie over. In mei 2019 is de provincie Overijssel voornemens de boerderij te verkopen voor de marktconforme prijs. De winnaar krijgt als eerste recht van koop.